Podmienky ochrany osobných údajov

I.
Základné ustanovenia

V zmysle práva na ochranu osobných údajov je zodpovednou spoločnosť  VELIS NOLIS s.r.o., so sídlom Turčianska 16, 821 09 Bratislava, IČO: 47 236 523 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorá je prevádzkovateľom webovej stránky https://www.velisnolis.eu. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú mail  eshop@velisnolis.eu, telefón +421 904 555 807, miesto prevádzky Gorkého 8, 811 01 Bratislava.

Osobné údaje sú jednotlivé údaje o osobných alebo vecných vzťahoch. Toto vyhlásenie o ochrane údajov opisuje, ako spracovávame tieto osobné údaje, ktoré nám pri návšteve našej webstránky poskytnete.

K našim partnerským spoločnostiam patria výhradne spoločnosti zodpovedajúce za naše účtovníctvo a správcovia webových stránok.


II.
Osobné údaje a ich používanie

Našu webstránku je možné navštíviť bez toho, aby boli poskytnuté údaje o vašej osobe. V takomto prípade získavame len osobné údaje, ktoré na náš server odošle váš prehliadač. Údaje sú anonymizované alebo získané pri použití pseudonymu (nazývané aj hash), aby bolo možné obsah webstránky odoslať do počítača používateľa a aby rovnako bolo možné v záujme optimalizácie sledovania funkčnosti našej webstránky uskutočniť hodnotenie a zaistiť bezpečnosť nášho informačno-technického systému.

Naše log súbory obsahujú údaje o dátume a čase otvorenia našej webstránky, type prehliadača, jeho verzii a nastaveniach vášho operačného systému a poskytovateľovi prístupu na internet, údaje o webstránkach, z ktorých ste  sa na našu stránku dostali alebo ktoré ste z našej stránky otvorili a rovnako prenesené množstvo údajov.

IP adresa, ktorú  váš poskytovateľ internetového pripojenia priradí k vášmu počítaču, môže byť v jednotlivých prípadoch zhromaždená. Keďže vašu IP adresu je možné zistiť, zaznamenávame vašu IP adresu výhradne v skrátenej (anonymizovanej) podobe tak, aby nebolo možné zistiť identitu osoby a uložíme ju oddelene od osobných údaje.

Zhromažďovanie údajov v rámci poskytovania prístupu na webstránku a uloženie údajov log súboroch je nevyhnutné pre prevádzku internetovej stránky. V tejto miere nie je žiadna možnosť výhrad.


III.
Použitie Google Analytics a právo namietať


Pri návšteve našej webstránky uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies zbierajú o vás údaje výhrade pri použití pseudonymu. Sú to údaje, ktoré sa vytvoria na webovom servri a pri komunikácii vášho počítača s webovým serverom sa uložia na pevný disk vášho počítača. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.
Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.
Pomocou súborov cookies vytvárame okrem iného používateľské profily na účely reklamy, prieskumu trhu a tvorbu webstránky podľa požiadaviek. Nezávisle sa môžete vždy rozhodnúť, či súbory cookies akceptujete. V prípade, že súbory cookies neakceptujete, nebudete môcť využívať plný rozsah funkcií webstránky.
Používame webovú analytickú službu spoločnosti Google a to je nástroj Google Analytics. Táto služba používa tzv. Súbory cookies, čiže textové súbory, ktoré sa môžu uložiť do vášho počítača. Tieto súbory strácajú platnosť po 30 dňoch a nesprostredkujú nám žiadne informácie, pomocou ktorých by sme vás mohli identifikovať.
Údaje, ktoré získame prostredníctvom súborov cookies, využívame na zlepšenie kvality našej webstránky a jej obsahu.
Ukladanie súborov cookies môžete zakázať v nastaveniach svojho prehliadača. Súbory cookies môžete aj sami vymazať.
Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach, ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú do užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.


IV.
Kontaktný formulár

Na našej webstránke je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý môžete využiť na elektronickú komunikáciu. Zadané údaje vo formulári sú uložené a nám doručené. Vo formulári je potrebné zadať vaše meno, e-mailovú adresu, prípadne vašu adresu, aby sme mohli na vašu otázku odpovedať.
Na spracovanie údajov sa vyžaduje váš súhlas.


V.
Použitie osobných údajov v newsletteri


S vaším samostatným súhlasom s prijímaním newsletterov – informačných bulletinov súhlasíte, že môžeme my a naše partnerské spoločnosti používať vaše údaje na reklamné účely a posielať vám ponuky a informácie o výrobkoch, službách a marketingových ponukách na e-mail.
Povinným údajom pre posielanie informačných bulletinov je e-mailová adresa, vaše meno a priezvisko. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné a použije sa na osobné oslovenie vašej osoby.
Súhlas s použitím údajov, súhlas s reklamou a zasielaním newslettera sú dobrovoľné a dajú sa kedykoľvek odvolať, úplne alebo len na individuálne účely spracovania. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania do momentu odvolania.


VI.
Vaše práva

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov vám vyplývajú nasledovné práva:

  • Právo na informácie
  • Právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov s výnimkou tých údajov, ktoré potrebujeme na vyúčtovanie alebo tých, pre ktoré platí zákonom stanovená povinnosť ich archivácie
  • Právo na obmedzenie spracovania
  • Právo na výhradu pri spracovaní údajov
  • Právo na prevoditeľnosť údajov.


Okrem uvedeného máte právo na sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu údajov týkajúcu sa nami spracovaných osobných údajov.

Svoje otázky môžete posielať na e-mailovú adresu eshop@velisnolis.eu alebo na adresu:
VELIS NOLIS s.r.o.
Turčianska 16
821 09 Bratislava.

V Bratislave, dňa 01.10.2020